Informace ke grafickým návrhům.

Tyto informace jsou určeny pro naše zákazníky, kteří potvrzují grafický návrh, jednotlivé body proto uvádíme detailněji včetně příkladů s obrázky. můžete se tu tak setkat s problémy, které mohou při výrobě  nastat. 

Ve většině případů produkujeme kusovou a malosériovou výrobku. Je nutné si uvědomit, že rozdíl mezi skicou a výsledným produktem je zcela zásadní. V sériové výrobě to funguje tak, že se nejprve vyrobí vzorek a ten se odsouhlasí.  a poté se vyrobí kus, již dokonalý a odladěný. Z toho důvodu je nutné k odladění možných problému každý výrobek, pokud se vyrábí poprvé vyvzorovat. Pokud se výrobek nevyvzoruje není možné reklamovat jeho vlastnosti, z důvodu neznalosti dané problematiky zákazníka nebo zaměstanců naší firmy. 

Při kontrole grafického návrhu postupujte prosím svědomitě, není nic horšího než vyrábět nový výrobek z důvodu překlepu.  


Všichni víme, jaká je doba, každý spěchá, chce všechno hned často dochází k naprosto banálním chybám, které ve výsledku mohou způsobit poměrně velké problémy.

I přesto, že byl zaslán ve křivkách. Při převodu mezi formáty mohlo dojít k posunu znaků nebo přehození písmen.
Na trhu existuje celá řad grafických programů, které mezi sebou komunikují, ale při převodu, často chybí nějaké linky, písmena se posunují apod. Proto je nutné si návrh zkontolovat. Grafik nemá na zakázku celý den, a hlavně nemá informace o problematice, např. zda tlak uvedený na štítku je 21 kPa nebo 221 kPa.

Po potvrzení návrhu. Nebude brán na reklamaci grafiky zřetel.
To stejné platí i pro návrhy, které grafik přepisuje, nebo překresluje, je možné že se splete, nebo opíše chybu od vás.
Příklad: pokud je v návrhu uveden plast,  a zákazník ho schválí je vyroben z plastu. Reklamaci materiálu nelze aplikovat. 
Příklad 2: pokud zákazník požaduje mosaz. Nelze aplikovat reklamaci, že materiál není stříbrný, mosaz je vždy zlatá. 

Při odebírání velkých ploch nebo hloubek může docházet k vnitřního pnutí, což může vést s prohnutí materiálu, nebo viditelnosti stop po nástroji. Zmíněnou vlastnost nelze reklamovat, pokud nebyl vyroben a odsouhlasen vzorový ks. 
Příklad: máme desku MDF 1x1 m síly 10 mm , a odebereme z ní velikost 0,8x0,8 m do hloubky 8 mm, deska se zajisté prohne, to stejné platí, pokud ji zbrousíme celou např. o 1 mm. 
Příklad 2: Mosaz tl. 2 mm 0,4x0,3 m, a odebreme plochu 5x20 cm, deska bude mít snahu, se zvednout, ale na začátku má velký odpor, ale ten časem odpor poleví a zůstane u stolu, a tím vznikne stopa po nástroji.
Problém je, že předem nevím, jak se bude chovat deska 1x1 m, když do ní uděláme, 10 děr 5 mm, a nebo hl. 15 mm. Vždy můžeme udělat vzorek, ten se schválí popřípapě upraví, ovšem často zákazník spěchá a vzorky nechce, potom z výše zmíněných důvodů nelze věci reklamovat. 

Průhyb materiálů při frézování

Bez odsouhlasení finálního vzorku nelze reklamovat zboží na vyrobené na zakázku. 
Příklad: pokud zákazník požaduje výrobu různých tvarů z 3 mm překližky, vyrobíme je z překližky, kterou máme skladem, pokud jsou na ní výspravy, zčernání, apod. Vyrobíme díly z překližky, kterou máme. Další zákazník chce 3 mm překližku o délce 2,5 m  na stavbu modelů. Pokud má zákazník zájem, vyrobíme vzorek odosouhlasíme, nelíbí se povrch začneme vybírat desky bez výsprav, objednáme lepší kvalitu apod. Ale v případě, že zákazník, co chtěl 3 mm překližku 2,5 m dlouhou, nás kontaktuje, že se desky, prohýbají, a že se nedají použít, jako obklady. Bohužel reklamace nebude uznána, mohli jsme vyrobit vzorek. Nemohli jsme tušit, že zákazník, chtěl broušený povrch, a nejvyšší kvalitu dýhý. Totéž platí o průhybu desek, každý materiál se prohýbá, hliník, překližka nerez. Používáme materiály, co jsou běžně k dostání, pokud jsou křivé, jsou i výrobky křivé. 

Chyby v materiálu

Zaručená tolerance výrobků jsou dle ČSN ISO 2768m, pokud není z naší stranu uvedeno jinak. 
Každý stroj pracuje s nějakou přesností, naše stroje jsou přesné, ale zázraky neumí, stroj v ceně 3 miliónu korun dokáže uřezat, dřevo, nebo hliník v toleranci cca 0,2 mm, nelze čekat toleranci 0,005 mm na třech metrech. Takových tolerancí se nedá dosáhnout, jen brošením apod, další roli hraje roztažnot apod.
Tabulku s tolerancemi najdete zde: tolerance nekótovaných rozměrů.

Tolerance nekótovaných rozměrů

Vždy je možné vyrobit vzorek, a poté vyrobit zbývající ks. 

Příklad: zákazník objedná desku s otvory pr. 40 mm, avšak si střežuje, že mu do něj nepasuje jiný díl, při kontrole se pak zjisí, že jeho protikus má velikost 40,7 mm. Pak se asi není čemu divit, že tam nepasuje. Díly nové udělat můžeme, ale musí ji zákazník zaplatit znovu.

Po potvrzení návrhu jde zakázka do výroby. Výroba probíhá pouze na základě grafického návrhu !!! Pokud není v návrhu daná vlastnost uvedena, bereme ji jako nepodstatnou a výrobek bude vyroben, dle našich zkušeností. 
Příklad: pokud si objednáte vyrytou ceduli formátu A4 v síle 1 mm, grafici Vám ji s největší pravděpodobností přípraví v návrhu v tloušťce 2 mm, protože se cedule nekroutí a není těžká, ale optimální vlastnosti nemusí odpovídat vašemu záměru!

Náš grafik neví, že se chcete cedulku do rámu, a že by se do něj síla 2 mm nevešla. Jen předpokládá, že nemáte přesnou představu, jak daná technologie funguje.
prekližky různé druhy
Totéž platí o materiálech, mořidlech, barvách apod. V případě objednání dřevěných písmen z březové překližky o sílé 5 mm, bude zboží vyrobeno nejspíše z bukové překližky, protože je skladem.
Předpokládáme, že není nutné použít materiál, který nemáme skladem. Březová překližka by se musela objednávát sólo, což by se prodražilo a navíc, by výroba trvala déle, a přitom bukovou máme skladem a navíc je pevnější. 

 

Při dodání vlastního materálu, v případě jeho poničení nebereme odpovědnost za materiál, navíc je nutné uhradit náklady naší firmě s tím spojené.
Při většině aplikací s materiálem zákazníka nenastává problém, ale občas k problémům dojít může. Vějšínou je o z důvodu, že zákazník chce ušetřit a ve výsledku, je tomu naopak.

Příklad: zákazník, si dodá panel, do kterého chce udělat značení, ale při výrobbě se zjistí, že materiál, nejde vůbec obrábět, a lámou se při něm nástroje. 
Příklad2: zákazník si dodá nedzkoušenou barvu, a požaduje její aplikaci, barvy vypadá pěkně, ale plošky lepené v materiálu, vytváří na lakou praskliny. 
Příklad 3: zákazník požaduje výřez zdodané překližka, při výrobě se však zjistí, že překližka je velmi levná a má nekvalitní dýhu, která se loupe a vyštipuje. 
Příklad 4: zákazník si dodá výrobek na označení laserem, a výrobek není kvalitní, je nečitelný a při vyšším výkonu laseru začne hořet nebo je očouzený.
Ani v tomto případě, nelze požadovat úhradu vašeho materiálu z naší strany. 

Vždy je možné, zaslat materiál a díl vyzkoušet, to co funguje, na malém kusu nemusí pak fungovat u finálního výrobku. Proto je ideální poslat kus materiálu 1:1 na zkoušku.
Popraskaný lak v důsledku dodání vlhkého materiálu od zákazníka
 

Jakoukoliv barevnost nelze reklamovat, v případě, že nebyl vyroben vzorek, nebo nátisk
Problematika barev je nejsložitější z celé výroby. Problém nastává již v počítači, každý monitor vidí barvy jinak, navíc i na stejné počítači, při otevření souboru a přeuložení do jiné verze může dojít k ovlivění barev. Počítač používá barvy RGB. Dalším problém je, že nevím, zda je vidí špatně váš počítač, náš počítač, nebo počítače u grafiků.

Dalším problém je samotný povrch, na bílém povrchu, vypadá barva jinak než na černém. A jinak na čirém, JInak barva vypadá když se pdotiskne bílou barvou. Jinak vypadá, když se barva tiskne 2x.

Největším problémem je však správný výběr barvy:
Pro potisk předmětů přímými barvami používáme 2 typy barev NTSC: Funguje to tak, že existuje šest barev, a všechny ostatní se musí namíchat z nich, dle vzorníku NTSC. Míchání lze provést buť u nás zdarma s tím, že není nijak zaručeno, že barva odpovídá, nebo je tu další možnost nechat barvu namíchat firmou , co se mícháním zabývá, bohužel však cena míchání je 890 Kč, a 0,5 litrů barvy cca dalších  400 Kč. 
Některé barvy máme pro stálé zákazníky a lze je použít. Ostatní se však musí míchat, proto doporučujeme vždy tisk vyvzorovat.
Pro digitální potisk na předměty používáme RGB, barvy mus být v RGB, 
Pro digitální tisk samolepek používáme CMYK, barvy musí být ve CMYKU.
Zde bývá obrovský problém s podtiskem bílou, pokud se tiskne na tmavý materiál, nebo čirý barvy vždy působí jinak.
Pro lakování používáme vzorníky RAL, veškeré barvy by měli být v RAL, některé barvy máme skladem, ostatní se musí namíchat zvláště paušál za míchání cca 500 Kč + barva 
Pro gravírované cedule používáme RAL, skladem jich máme několik desítek, zde nastává ten problém, že na tmavém povrchu vypadají barvy jinak než na světlém, další problém nastává, s s tónováním a podobnými barvami, kdy pro například pro dvě podobné tmavě zelené, je lepší než míchat dvě barvy použít bílou do té tmavší. Stává se totiž, že když se použijí dvě ral ač pdobné, rozdíl bývá zásadní a poté barvy nesedí. Cena míchání speciální barvy je 250Kč/barva.

Pro dřevěné cedule a rytiny požíváme speciálně vyvinuté barvy, výběr ze sedmi barev . Zde nastává problém, že barva na dubu vypadá jinak, než na bříze. apod.Problémy s barvami

Chápeme, že většina objednávek je kusová výroba, a vyrábět od každého ks vzorek v některých případěch zní nelogicky, ale je to jediná cesta, jak se dostat k naprosto dokanalému výrobku. 

Při výrobě může nastat spousta problémů, pokud máte pocit, že u vašeho výrobku může nastat problém, zavolejte, a pokusíme se tomu předejít. 
 

 
 
 
Life.cz Levné-gravírování.cz Světpotisku.cz Urazítka.megatuing.cz Life.cz e-shop
  • Internetový obchod společnosti LIFE Blansko v nabídce naleznete hrací kostky, věšáky, tiskátka, dřevěná domina a pexesa.